Γενικά

Η χρήση της ιστοσελίδας www.doroset.gr(στο εξής ιστοσελίδα) παρέχεται στους χρήστες δωρεάν, για προσωπική τους χρήση και διέπεται από τους παρόντες όρους.
Σε περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει με πληρωμή προϊόντα μέσα από την ιστοσελίδα, παρακαλείται να διαβάσει τους όρους συναλλαγών.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.
Η www.doroset.gr δικαιούται να τροποποιήσει του παρόντες όρους. H εταιρία διαθέτει πρωτόκολλο SSL για την ασφαλή περιήγηση των χρηστών
στην ιστοσελίδα.
Γ.Ε.Μ.Η: 165131006000

Περιεχόμενο ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα έχει ως αντικείμενο να παρέχει πληροφορίες ως προς τους τομείς δραστηριότητας και τα προϊόντα που πωλούμε. Επίσης, λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό κατάστημα για αγορά με πληρωμή προϊόντων σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα δεν συνιστούν συμβουλές ούτε προτροπή ή παρότρυνση προς τους χρήστες της ιστοσελίδας για επιχείρηση ή μη ενεργειών ή λήψη αποφάσεων.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) ανήκουν στην www.doroset.gr ή η αυτή έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται.


Ζητήματα ευθύνης
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, δεν φέρουμε όμως καμία σχετική ευθύνη. Όμοια προσπάθεια καταβάλλεται για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, χωρίς όμως σχετική ευθύνη. Επίσης καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι ο επισκέπτης δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λ.π.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της. Η www.doroset.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι – διαχειριστές των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την εταιρία ή/και τρίτα πρόσωπα.


Προσωπικά δεδομένα
Η εταιρία σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων έχει δημιουργήσει ξεχωριστό κείμενο με τίτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ όπου και αναρτάται η σχετική ενημέρωση.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι, όπως κάθε φορά ισχύουν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τελευταία ενημέρωση 27/10/2022

Όροι συναλλαγών
Η ιστοσελίδα www.doroset.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών δώρου και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία
ΔΩΡΟΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΕ με διακριτικό τίτλο doroset custom gifts και ΑΦΜ 801882840 με έδρα

Λαζάρου Τσάμη 23, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη (Είσοδος Νικηφόρου Μανδηλαρά 1), 

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 165131006000 τηλ. +306944465030 ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected] (στο εξής χάριν συντομίας εταιρία).

Γενικοί Όροι
Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιστοτόπου « www.doroset.gr » προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε από το κατάστημά της. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη σχετική πώληση. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι
αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα του Πελάτη – Επιστροφές
Ο πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της www.doroset.gr προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί. Ο πελάτης υποχρεούται όπως υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες εργάσιμες
ημέρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η απόδοση των χρωμάτων μπορεί να έχει απόκλιση από την πραγματικότητα σε επίπεδα αποχρώσεων και τόνων, καθώς αποδίδονται από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι ρυθμίσεις των οποίων επηρεάζονται από πολλές παραμέτρους και ορίζονται από τις δυνατότητες του κάθε μηχανήματος αλλά και τον εκάστοτε χρήστη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα αλλαγής προϊόντων ισόποσης αξίας, εφόσον αυτά δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί ή μεταποιηθεί, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους, αναλαμβάνοντας τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων στην
εταιρία και ενημερώνοντας αυτήν για τα νέα προϊόντα που επιθυμεί, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί η
συσκευασία του προϊόντος, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, επιστρέφοντας με δικά του έξοδα το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και αποστέλλοντας την σχετική δήλωση.

Το προηγούμενο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα έχει ο καταναλωτής σε περίπτωση αγοράς εξατομικευμένου πακέτου δώρου, το οποίο έχει κατασκευασθεί κατά παραγγελία του ίδιου.

Τρόποι πληρωμής

Για τις online αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.doroset.gr η πληρωμή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1) Με αντικαταβολή. Παραλαμβάνετε την παραγγελία σας μέσω της εταιρείας courier που συνεργαζόμαστε και εξοφλείτε το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής. Η υπηρεσία της αντικαταβολής είναι διαθέσιμη με κόστος 2,00€ για παραγγελίες εντός Ελλάδος. Για την Κύπρο οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μόνο με κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Για αγορές άνω των 59,00 ευρώ η μεταφορά είναι δωρεάν. Το κόστος των μεταφορικών για παραγγελίες κάτω των 59,00 ευρώ είναι:

ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– Για παραγγελίες έως 2 κιλά το κόστος είναι 2,50€
– Για κάθε επιπλέον κιλό το κόστος είναι 0,80€

HΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
– Για παραγγελίες έως 2 κιλά το κόστος είναι 3,00€
– Για κάθε επιπλέον κιλό το κόστος είναι 1,00€

ΝΗΣΙΑ
– Για παραγγελίες έως 2 κιλά το κόστος είναι 5,00€
– Για κάθε επιπλέον κιλό το κόστος είναι 1,30€

2)  Με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. Η πληρωμή θα χρεωθεί άμεσα στην πιστωτική- χρεωστική κάρτα του πελάτη . Ο πελάτης θα συμπληρώσει την κατάλληλη φόρμα που έχει δημιουργήσει η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε, για να προβεί σε αγορά. Σε αυτή τη φόρμα θα χρειαστεί να συμπληρώσει τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως την ημερομηνία λήξης κ.ά. Οι σχετικές πληροφορίες του αγοραστή διαβιβάζονται από μία προστατευόμενη σύνδεση απευθείας στην ιστοσελίδα της τράπεζας που διαχειρίζεται τις συναλλαγές μας. Η εταιρία δεν θα
έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και επομένως δεν πρόκειται να αποθηκεύσει καμία τέτοιου είδους πληροφορία σε κανέναν υπολογιστή της. 

3) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η κατάθεση μπορεί να γίνει σε έναν από τους
παρακάτω λογαριασμούς
Τράπεζα Πειραιώς:
IBAN: GR 64 0171 6670 0066 6716 3169 653
Δικαιούχος: ΔΩΡΟΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΕ

Viva Wallet:
IBAN: GR7770100000000900032757397
Δικαιούχος: ΔΩΡΟΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΕ
Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού της παραγγελία σας εντός 2 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας και να μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς στο 6944465030 ή γραπτώς στο [email protected]. Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:
1) Τράπεζα κατάθεσης
2) Ημερομηνία/ώρα κατάθεσης
3) Ονοματεπώνυμο /
4) Ποσό κατάθεσης
5) αριθμός παραγγελίας
Έτσι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε άμεσα την πληρωμή σας και να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελία σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σημαντικό στην κατάθεση που θα κάνετε ως αιτιολογία να φαίνεται το ονοματεπώνυμο που έχει δηλωθεί στην παραγγελία σας καθώς και ο κωδικό της παραγγελίας σας και να γίνεται κατάθεση το ακριβές ποσό της παραγγελίας.
4) Πληρωμή μέσω PayPal

Τρόποι αποστολής
Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) που συνεργαζόμαστε (Αcs). Η εταιρία ταχυμεταφορών παραδίδει στη διεύθυνση που εσείς επιθυμείτε (σπίτι, δουλειά, κλπ), με εξαίρεση περιπτώσεις δυσπρόσιτων περιοχών όπου θα πρέπει να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κοντινότερο υποκατάστημα της εταιρίας ταχυμεταφορών.
Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάσει διαθέσιμων αποθεμάτων και η παράδοση διεκπεραιώνεται σε 2-4 περίπου εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη και ισχύει χρέωση τελική τιμή με φπα:

ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– Για παραγγελίες έως 2 κιλά το κόστος είναι 2,50€
– Για κάθε επιπλέον κιλό το κόστος είναι 0,80€

HΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

– Για παραγγελίες έως 2 κιλά το κόστος είναι 3,00€
– Για κάθε επιπλέον κιλό το κόστος είναι 1,00€

ΝΗΣΙΑ
– Για παραγγελίες έως 2 κιλά το κόστος είναι 5,00€
– Για κάθε επιπλέον κιλό το κόστος είναι 1,30€
για παραγγελίες κάτω των 59,00€. Η υπηρεσία της αντικαταβολής χρεώνεται με το ποσό των 2,00€ ανεξαρτήτου τρόπου αποστολής, περιοχής, μεγέθους/βάρους της παραγγελίας κλπ. Η εξόφληση των εξόδων αποστολής γίνεται με την παράδοση των εμπορευμάτων (για πληρωμές με αντικαταβολή) ή με απευθείας χρέωση της πιστωτικής κάρτας (για πληρωμές με πιστωτική κάρτα). Στις περιπτώσεις όπου η αξία της παραγγελίας ξεπερνά το ποσό των 59,00, η αποστολή γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Τα προϊόντα που πωλούμε που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα
www.doroset.gr είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και βάση αποθεμάτων.

Χρόνος παράδοσης εμπορευμάτων
H παράδοση διεκπεραιώνεται συνήθως μέσα σε 2-4 εργάσιμες ημέρες από την
παραγγελία.


Περιορισμός & Ανάληψη ευθυνών
Η www.doroset.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του, η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάστασή του. Σε περιπτώσεις αλλαγών και επιστροφών, η εταιρία ανταποκρίνεται εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Η εταιρία έχει δικαίωμα να αρνείται την εκτέλεση της παραγγελίας στην περίπτωση που η συναλλαγή θεωρηθεί ύποπτη ως αντιβαίνουσα στην νομοθεσία και στους κανόνες δεοντολογίας.

Πολιτική τιμών
Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους τιμοκαταλόγους  κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν σε τελικές τιμές με Φ.Π.Α. και δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα ανταμοιβής πόντων για τους εγγεγραμμένους στην ιστοσελίδα χρήστες. Ειδικότερα, ο τρόπος απόκτησης, αξίας και εξαργύρωσης πόντων περιγράφεται αναλυτικά στο πεδίο refer a friend της ιστοσελίδας.

Εγγύηση
Η εταιρία δεσμεύεται να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικό προϊόν, ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του.

Λοιποί Όροι
Η www.doroset.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.doroset.gr καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή. Η εταιρία διασφαλίζει την ορθότητα του ηλεκτρονικού χειρισμού μέχρι την ανάθεση της παραγγελίας με τεχνικά μέσα που παρακολουθούν όλα τα στάδια εισαγωγής δεδομένων, εντοπίζουν τυχόν σφάλματα στον ηλεκτρονικό χειρισμό και ενημερώνουν με αυτόματα
μηνύματα για τη διόρθωσή τους. Η εταιρία διατηρεί αρχείο όλων των παραγγελιών. Κάθε πελάτης έχει πρόσβαση στις παραγγελίες του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό και την επιλογή Ιστορικό Παραγγελιών. Απαγορεύεται οποιοδήποτε υβριστικό, ρατσιστικό, προσβλητικό περιεχόμενο στο κείμενο που γράφει ο πελάτης στο πεδίο ευχετήρια κάρτα και bottle message.Η εταιρία έχει
δικαίωμα εάν διαπιστώσει τέτοιο περιεχόμενο να αρνηθεί την αποστολή του κειμένου. Οι συμβάσεις συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα και σε αυτές εφαρμόζεται το ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΩΡΟΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Λαζάρου Τσάμη 23,

Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη (Είσοδος Νικηφόρου Μανδηλαρά 1) (στο εξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο των σχέσεων εμπιστοσύνης που καλλιεργεί θεωρεί σημαντική την ενημέρωση σας για τη δυνατότητα χρήσης Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών στις διαδικτυακές της πλατφόρμες, με σκοπό την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών, με σεβασμό στην οικεία νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Πολιτική καθορίζει τη χρήση Cookies στον εταιρικό ιστότοπο www.doroset.gr

  1. Τι είναι τα Cookies

Τα «Cookies» είναι μικρά αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου (text files) που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον τερματικό εξοπλισμό (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, tablet) και συγκεκριμένα στον περιηγητή – browser του επισκέπτη / χρήστη που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου.

Μέσω της τεχνολογίας Cookies μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες όπως, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο επισκέπτης/χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες του διαδικτυακού τόπου, την αυθεντικοποίηση του όταν απαιτείται λ.χ. στις τραπεζικές συναλλαγές, την καταχώρηση αγορών στο «καλάθι αγοράς», για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες και δημοφιλείς, την ασφάλεια του. Η χρήση cookies για την ανάλυση της δραστηριότητας των επισκεπτών/χρηστών εξυπηρετεί τη βελτίωση του ιστοτόπου και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Η αποθήκευση αρχείων Cookies, ανάλογα με το είδος εκάστου, επιτρέπεται με τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser). Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του, χωρίς αναδρομική ισχύ, διαγράφοντας τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του, σύμφωνα με τα παρακάτω.

  1. Cookies που χρησιμοποιούνται και σκοποί επεξεργασίας

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί:

Αναγκαία τεxνικά / λειτουργικά Cookies.

Πρόκειται για τα απαραίτητα Cookies που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου. Δείτε αναλυτικά τα cookies εδώ.

  1. Διαχείριση επιλογών και Διάρκεια αποθήκευσης Cookies

Τα Cookies είτε είναι προσωρινά, οπότε διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε στον ιστότοπο και διαγράφονται αυτομάτως με την αποχώρησή σας από αυτόν, είτε είναι μόνιμα και διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα ανάλογα με τον τύπο εκάστου, οπότε διαγράφονται είτε αυτομάτως κατά τον χρόνο λήξης τους είτε χειροκίνητα μέσω του αντίστοιχου browser του τερματικού σας εξοπλισμού, όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, όπως και να ρυθμίσετε ανάλογα το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (Internet Explorer, Firefox, Mozilla κλπ.) κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

  1. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η …… (επωνυμία εταιρίας),  δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ίδια. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

  1. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του ιστοτόπου και των διαθέσιμων εφαρμογών, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις νομοθετικές διατάξεις, αναρτώντας την αναθεωρημένη έκδοση στην παρούσα ιστοσελίδα.